Praktijk toetsen

Ik heb dit jaar al twee praktijktoetsen gehad. Dit stelt voor dat je op één dag in acht lesuren een opdracht moet maken. De eerst toets was een schaaf opdracht. Ik kreeg een blok hout en die moest ik schaven in een specifieke vorm. De tweede toets was het maken van een puzzeltje, de duivelsknoop. Dit was een lastige toets omdat het een erg precisiewerkje was en het wel binnen de tijd af moest zijn.